Posttraumatski stres i/ili posttraumatski uspjeh

11.06.2012


Radionica i predavanje psihijatra i ECP psihoterapeuta Božidara Popovića, dr. med. na temu: “Posttraumatski stres i/ili posttraumatski uspjeh”. – prostorije UBDRVSŽ

Dr Popović je posebno posvećen radu psihotraume, a u okviru tog područja za jedno sa svojim kolegama, istražuje mogućnosti posttraumatskog uspjeha, posttraumatskog rasta i otpornosti.

Njegovom radu posebna su inspiracija i nadahnuće heroji Vukovara ’91!